شرکت بازرگانی یاقوت تابان آسیا

این پروژه در قالب همکاری با شرکت بازرگانی یاقوت تابان آسیا ( بیتا ) میباشد که به زودی نسخه جدید وبسایت این شرکت، رونمایی خواهد شد. همچنین طراحی لوگو و ست اداری این شرکت نیز بر عهده تیم طراحی دیبا بوده است