دیده بان مهر دانش

دیده بان مهر دانش

سایت دیده بان مهر دانش با هدف معرفی، اطلاع رسانی و ثبت نام در دوره های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد طراحی و اجرا شده است. این سایت دارای فرم ساز اختصاصی می باشد. لازم به ذکر است این سایت متناسب با نیاز کارفرما از پایه با زبان PHP نوشته شده است.